Jak znaleźć Badi dla transakcji

Moduł funkcyjny: SXV_GET_CLIF_BY_NAME + breakpoint
Parametr "name" - nazwa badi,
parametr "clif" - implementacja

Metoda różnic skończonych (MRS) - przegląd

Metoda różnic skonczonych (MRS) może zostać użyta do rozwiązywania równań różniczkowych. W dość prosty sposób można ją zaimplementować w postaci algorytmu komputerowego. Niemniej wypadałoby najpierw poznać trochę zawiłości teoretycznych.
Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą MRS polega w gruncie rzeczy na "cofnięciu się" do definicji pochodnej w punkcie (dla przypomnienia ):

Applicast Widget - Sony Bravia

Dzisiaj w poradniku z cyklu "notatnik programisty" zajmę się zagadnieniem widgetów dla telewizorów, w tym konkretnym przypadku dla odbiorników Sony Bravia. Widgety w wydaniu Sony to pałętające się z boku ekranu niewielkie ramki wyświetlające przeróżne informacje, najczęściej pobierane z sieci. Napisanie we własnym zakresie takiej "zabawki" nie jest skomplikowanym procesem.

Apache w Windows 7

Ponieważ Windows 7 uruchamia na porcie 80 jakiś proces systemowy aby uruchomić serwer Apache na tym porcie należy dodać do rejestru systemowego pewien wpis:

  • Klucz: HKEY_LOCAL_MACHNE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP
  • Dodać wartość typu DWORD o nazwie NoRun
  • Ustawić NoRun na liczbę 1
  • Zresetować komputer

Geometria dachów

Aplet poniższy rysuje rzut poziomy dachu przy założeniu jednakowego nachylenia każdej połaci dachowej (kąt nie jest ważny). Inspiracją dla mnie do napisania go były zajęcia z geometrii wykreślnej na wydziale budownictwa. Jest to wersja prototypowa i obarczona kilkoma błędami/ograniczeniami:

Reset Gimp-a

Aby zresetować ustawienia Gimp-a tzn. przywrócić "ustawienia fabryczne" w Windowsie należy usunąć katalog Gimp z ustawień systemowych: Documents and Settings\nazwa_użytkownika\.gimp-2.6 (dla wersji 2.6). Po ponownym uruchomieniu programu zostaną załadowane ustawienia domyślne.

Lista urządzeń w JMF

Java Media Framework dostarcza szereg funkcji do pobrania aktywnych urządzeń przetwarzania video i audio w systemie. Standardowym podejściem do tego zadania jest wywołanie metody z klasy CaptureDeviceManager:

Vector devList = CaptureDeviceManager.getDeviceList(null);