Baza dysków

W ramach tego projektu powinna powstać aplikacja służąca do gromadzenia danych o plikach zarchiwizowanych na wszelkich nośnikach takich jak CD, DVD, dyskietki itp. Aplikacja umożliwiać będzie "zeskanowanie" i zindeksowanie plików na nośniku oraz zapisanie tak otrzymanych danych o plikach w bazie danych. Do tak powstałych rekordów można będzie dodać inne informacje takie jak lokalizacja nośnika, opis, tytuł itp. Aplikacja powinna umożliwiać indeksowanie plików w podanej ścieżce, wyświetlanie kolejnych archiwów w postaci drzewa katalogów. Po wybraniu konkretnego archiwum program powinien wyświetlić wszystkie pliki wcześniej zindeksowane należące do tego dysku.
Projekt ten nie ma charakteru komercyjnego i ma wyłącznie wykazać przydatność narzędzi opensource'owych w tego typu przedsięwzięciach. Dodatkową przesłanką do "założenia" tego projektu była chęć przetestowania prostych narzędzi do zarządzania projektami programistycznymi oraz potrzeba zmotywowania programistów (czyt. mnie).