Wersja bazodanowa

Przerobić obecną funkcjonalność zapisywania wiadomości archiwalnych/tymczasowych w plikach na zapisywanie bazodanowe.
należy zrobić plik install i/lub hooki dla funckji install/uninstall tak aby tworzyły odpowiednie tabele w bazie drupala (Tabele: devchat_messages_arch, devchat_messages_tmp, devchat_users_online), które mają spełniać funkcję podobną do plików istniejących obecnie.