Filtrowanie wpisów i antyflood

Dodać możliwość filtrowania wpisów w oknie chatu za pomocą listy słów. Gdy tekst przesłany zawiera przynajmniej jedno ze słów z listy to nie zostanie on wyświetlony i ewentualnie zostanie wysłana jakaś informacja zwrotna do użytkownika.
Funkcja antyflooda ma na celu "wycięcie" wszystkich kolejnych nadchodzących wpisów gdy nie różnią się one zbytnio między sobą lub gdy zawierają wiele tych samych znaków.