Poważna modyfikacja modułu

Obecna implementacja chatu przesyła żądania do pliku shout.php. Niestety wiąże się to z poważnymi niedogodnościami, wśród których najpoważniejszą wadą jest uruchamianie kodu spoza środowiska Drupala. Takie działanie powoduje m. in. potrzebę otwierania nowego połączenia do bazy danych. Aby to ominąć należy wbudować funkcję odpowiedzi przez skrypt shout.php bezpośrednio do modułu. Należy zrobić:

  • Dodać w implementacji funkcji devchat_menu dodatkowy wpis w menu aby żądania skierowane pod dany adres były obsługiwane przez konkretną funkcję (np. devchat_process).
  • Skopiować całą funkcjonalność z shout.php do w/w funkcji.
  • Zrefaktorować kod przystosowując go do wew. funkcji Drupala. Chodzi w szczególności o metody dostępu do bazy danych.
  • Zrefaktorować javascrypt aby korzystał z nowej funkcjonalności.
  • Testować, testować, testować... ;)

Dodatkowo utworzyć stałe przechowujące wszystkie stringi. Dzięki temu będzie kiedyś możliwa zmiana np. języka modułu.