Czytanie bazy

Podczas uruchamiania powinna zostać wczytana domyślna baza danych zeskanowanych wcześniej dysków. Dane powinny być widoczne w postaci drzewa katalogów po lewej stronie ekranu. Po środku ekranu znajdować się będzie widok uzupełniany nazwami plików znajdującymi się w "zaznaczonym" archiwum na drzewie dysków.