Zmiany w Javascript

Zmienić funkcjonalność parsowania XML-a odpowiedzi z serwera tak aby działała również pod IE7. Niestety jest chyba jakiś błąd w bibliotece jQuery, którego nie da się obejść. Aby chat działał pod IE7, prawdopodobnie trzeba będzie przerobić kod odpowiedzialny z parsowanie XML-a na 'tradycyjny' tzn. skorzystać z obiektów Microsoft.ActiveXObject dla Explorera i DOMParser dla Mozilli.