Niedziałające narzędzia w VS 2008

Jeżeli nie można wybrać narzędzi (wyszarzone) w Visual Studio 2008 należy odinstalować wszelkie wersje express. Usunąć z katalogu Documents and Settings\\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ Microsoft\Visual Studio\9.0 wszystkie pliki typu *.tbd oraz dane dotyczące edycji express (w tym samym podkatalogu). Następnie uruchomić z linii poleceń (Start->Microsoft Visual Studio 2008->Visual Studio Tools->Visual Studio 2008 Command Prompt): devenv /setup i poczekać aż program się zakończy. Uruchomić ponownie Visual Studio.