Link do strony głównej.

Naciskając na logo strony, zostaje wyświetlona pusta strona.