Reset Gimp-a

Aby zresetować ustawienia Gimp-a tzn. przywrócić "ustawienia fabryczne" w Windowsie należy usunąć katalog Gimp z ustawień systemowych: Documents and Settings\nazwa_użytkownika\.gimp-2.6 (dla wersji 2.6). Po ponownym uruchomieniu programu zostaną załadowane ustawienia domyślne.