Geometria dachów

Aplet poniższy rysuje rzut poziomy dachu przy założeniu jednakowego nachylenia każdej połaci dachowej (kąt nie jest ważny). Inspiracją dla mnie do napisania go były zajęcia z geometrii wykreślnej na wydziale budownictwa. Jest to wersja prototypowa i obarczona kilkoma błędami/ograniczeniami:

  • wszystkie krawędzie obrysu budynku muszą być prostopadłe lub równoległe do krawędzi obszaru rysowania
  • gdy kąt pomiędzy niektórymi narożami wynosi 45 st. program nie rysuje poprawnie sklepienia

Oczywiście w miarę posiadania przeze mnie wolnego czasu i chęci będą pojawiać się nowe wersje tego programu. Aby uruchomić funkcjonalność należy mieć zainstalowaną maszynę Javy (jdk lub jre).
Obsługa programu nie jest skomplikowana:

  • Należy narysować obrys budynku za pomocą myszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prawy przycisk myszy kończy rysowanie linii, Ctrl+z usuwa z rysunku ostatnio narysowaną linię.
  • W przypadku wewnętrznego podwórza należy je narysować przeciwnie do ruchów wskazówek zegara.
  • Każdy obrys (zew. ściany/podwórze) musi być zamknięte
  • Naciśnięcie przycisku "Wyznacz geometrię" wyznacza linie geometrii dachu (czarne tło, kolor linii czerwony)
  • Przycisk "Projektowanie" przełącza z powrotem do etapu rysowania obrysu
  • Przycisk "Wyczyść" usuwa wszystkie linie z rysunku