Apache w Windows 7

Ponieważ Windows 7 uruchamia na porcie 80 jakiś proces systemowy aby uruchomić serwer Apache na tym porcie należy dodać do rejestru systemowego pewien wpis:

  • Klucz: HKEY_LOCAL_MACHNE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP
  • Dodać wartość typu DWORD o nazwie NoRun
  • Ustawić NoRun na liczbę 1
  • Zresetować komputer

Po tych zabiegach Apache (jako serwis) powinien dać się uruchomić na porcie 80.