null

wyskakującą przy rozmawiających osobach wartość [null]