Informacje o użytkowniku

Rozszerzenie to ma na celu umożliwić innym zalogowanym użytkownikom podgląd informacji na temat innych współrozmówców. Realizacja tej funkcjonalności może wyglądać następująco:

  • Dodać obok nazwy użytkownika ikonę/link aktywującą funkcję
  • Po kliknięciu na w/w ikonę/link wysłać zapytanie do serwera określające potrzebę pobrania danych o użytkowniku (wybranym)
  • serwer zwraca odpowiedź w jednym z formatów: json, xml, html (najprostsze)
  • Dołączyć odpowiedź z serwera do głównej strony w postaci "okienka" html-owego pojawiającego się obok nazwy użytkownika (funkcjonalność podobna do tej, która istnieje po kliknięciu na wiadomość)

Odpowiedź z serwera na temat danego użytkownika zawierać może następujące dane:

  • Nazwa użytkownika (nazwa jest unikalna w skali całego serwera)
  • Data pierwszego logowania (gdy był włączony box z chatem)
  • Ilość napisanych wiadomości
  • Data i czas ostatniej wiadomości
  • Treść ostatniej wiadomości (do wszystkich)
  • Status użytkownika (ban, normal itp.)