Info view

Dodać "Sticky View" pod drzewem dysków zawierający info o zaznaczonym dysku.