Meta dane w Javie

Czasami zachodzi potrzeba pobrania danych dotyczących aktualnie "przetwarzanej" tabeli. Wykorzystamy do tego celu obiekt typu ResultSetMetaData. Poniżej zamieszczam przykład jak można pobrać nazwy kolumn z tabeli:

Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
rs.next();
ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();
int colCount = meta.getColumnCount();
for(int c=1; c<=colCount; c++) {
String nazwaCol = meta.getColumnName(c);
... tutaj reszta kodu ...
}
rs.close();
stmt.close();

W przykładzie założyłem, że zmienna sql zawiera poprawny kod SQL zwracający jakieś dane z tabeli. Zmienna conn reprezentuje połączenie z bazą danych. oczywiście z obiektu ResultSetMetaData można "wyciągnąć" znacznie więcej danych takich jak: typ kolumny, długość pola itp. Więcej info oczywiście w JavaDoc.