Import/Export słów z/do pliku

Procedura ma umożliwić wygenerowanie pliku w formacie csv ze wszystkimi słowami znajdującymi się w tabeli devchat_banned_words. Pojedyncza linia w pliku powinna mieć format:
word[\t]action
Później tak wygenerowany plik (lub stworzony 'ręcznie') będzie można zaimportować na serwer. Odpowiednia funkcja do przetwarzania (która ma powstać w ramach tego issue) wyekstrahuje dane i wstawi do tabeli bazy danych.