10things.pl

10things.pl to serwis społecznościowy skupiający ludzi o podobnych potrzebach, życzeniach, marzeniach itp. Pozwala na wiązanie ze sobą ludzi ze zbliżonymi lub zazębiającymi się potrzebami. Każdy użytkownik serwisu posiada swoją "bazę" rzeczy, które chciałby mieć, zrealizować lub, których najbardziej potrzebuje. Serwis umożliwia odszukanie innych użytkowników o podobnych lub antagonistycznych marzeniach. Stwarza to możliwość kreowania grup o podobnych zainteresowaniach lub co jest ważniejsze, możliwość wspólnej realizacji zapisanych potrzeb. Tematyka "rzeczy" jest oczywiście dowolna (przynajmniej w jakimś zakresie).

Repozytoria SVN:

  • Moduł things: svn://devrise.com/things/things_module
  • Moduł list things: svn://devrise.com/things/things_block_list
  • Moduł list tags: svn://devrise.com/things/things_block_tags
  • Skórka: svn://devrise.com/things/devthings_template
  • Skórka 2: svn://devrise.com/things/devthings2_template