Konfiguracja serwera instalacja Drupala

Utworzyć nową domenę: 10things.devrise.com i ewentualnie alias: www.10things.devrise.com.
Należy skonfigurować serwer webowy tak aby żądania do domeny 10things.devrise.com były kierowane do katalogu drupalem, który też trzeba utworzyć (lokalizacja fiz. do ustalenia). Należy zwrócić uwagę na regułę przepisywania adresów (tzw. przyjazne linki) tak aby było możliwe uruchomienie tej funkcjonalności. Zainstalować Drupala w tym katalogu. Na nazwę bazy danych wybrać: things (hasło admina takie samo).
Wszystkie opisane tu działania będą stanowić "bazę" wyjściową i swoisty "poligon doświadczalny" niniejszego projektu.