Projekt strony głównej

Zaprojektować i zaimplementować layout głównej strony serwisu dostępnej przed zalogowaniem się użytkownika.
Są dwie możliwości:

  • Stworzyć własny moduł/temat z wymaganą zawartością
  • Skorzystać z modułu Views i skonfigurować wyświetlanie odpowiednich pól