Usługi

Uruchomić usługi takie jak: book, blog w drupal'u. Usunąć moduł chatu i ewentualnie zainstalować nowy.

Uruchomić SVN

Uruchomić i skonfigurować demona SVN na serwerze.

Utrzymanie devrise.com

Tutaj mają znajdować się wszelkie propozycje, potrzeby, zgłoszenia, błędy, zalecenia, słowa pochwały i krytyki dotyczące funkcjonowania serwera Devrise. Chodzi przede wszystkim o techniczną stronę jego funkcjonowania ale kwestie merytoryczne też są mile widziane.

Info view

Dodać "Sticky View" pod drzewem dysków zawierający info o zaznaczonym dysku.

Czytanie bazy

Podczas uruchamiania powinna zostać wczytana domyślna baza danych zeskanowanych wcześniej dysków. Dane powinny być widoczne w postaci drzewa katalogów po lewej stronie ekranu. Po środku ekranu znajdować się będzie widok uzupełniany nazwami plików znajdującymi się w "zaznaczonym" archiwum na drzewie dysków.

Uaktualnić SVN/CVS

"Wrzucić" początkową wersję aplikacji do SVN.

Baza dysków

W ramach tego projektu powinna powstać aplikacja służąca do gromadzenia danych o plikach zarchiwizowanych na wszelkich nośnikach takich jak CD, DVD, dyskietki itp. Aplikacja umożliwiać będzie "zeskanowanie" i zindeksowanie plików na nośniku oraz zapisanie tak otrzymanych danych o plikach w bazie danych. Do tak powstałych rekordów można będzie dodać inne informacje takie jak lokalizacja nośnika, opis, tytuł itp. Aplikacja powinna umożliwiać indeksowanie plików w podanej ścieżce, wyświetlanie kolejnych archiwów w postaci drzewa katalogów.