Things: Moduł obsługujący "rzeczy"

Moduł ten będzie posiadał całą logikę dodawania, przetwarzania, obsługi, aktualizacji, wyświetlania rzeczy dodawanych przez użytkowników.
Zgodnie z "filozofią" drupala musi zawierać niektóre funkcję (hooks) określające zachowanie się modułu.

  • things_access
  • things_perm
  • things_insert
  • things_delete
  • things_update

Szablon: "Produkcja" szablonu w PHPTemplate do obsługi strony

Temat jasny. Należy stworzyć szablon przystosowany do obsługi 10things.

Stylistyka, kolorystyka i układ podobny do szablonu z devrise.com.
Strona zostanie podzielona na następujące regiony: header, footer, content.

  • header

Konfiguracja serwera instalacja Drupala

Utworzyć nową domenę: 10things.devrise.com i ewentualnie alias: www.10things.devrise.com.

10things.pl

10things.pl to serwis społecznościowy skupiający ludzi o podobnych potrzebach, życzeniach, marzeniach itp. Pozwala na wiązanie ze sobą ludzi ze zbliżonymi lub zazębiającymi się potrzebami. Każdy użytkownik serwisu posiada swoją "bazę" rzeczy, które chciałby mieć, zrealizować lub, których najbardziej potrzebuje.

Import/Export słów z/do pliku

Procedura ma umożliwić wygenerowanie pliku w formacie csv ze wszystkimi słowami znajdującymi się w tabeli devchat_banned_words. Pojedyncza linia w pliku powinna mieć format:
word[\t]action

Meta dane w Javie

Czasami zachodzi potrzeba pobrania danych dotyczących aktualnie "przetwarzanej" tabeli. Wykorzystamy do tego celu obiekt typu ResultSetMetaData. Poniżej zamieszczam przykład jak można pobrać nazwy kolumn z tabeli:

Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
rs.next();
ResultSetMetaData meta = rs.getMetaData();