null

wyskakującą przy rozmawiających osobach wartość [null]

Link do strony głównej.

Naciskając na logo strony, zostaje wyświetlona pusta strona.

Wiadomości prywatne

Dodać możliwość wysyłania wiadomości prywatnych. Przesłana wiadomość od użytkownika źródłowego do docelowego powinna być widoczna tylko dla tych dwóch.
Propozycja prostej funkcjonalności:

Zmiany w Javascript

Zmienić funkcjonalność parsowania XML-a odpowiedzi z serwera tak aby działała również pod IE7. Niestety jest chyba jakiś błąd w bibliotece jQuery, którego nie da się obejść. Aby chat działał pod IE7, prawdopodobnie trzeba będzie przerobić kod odpowiedzialny z parsowanie XML-a na 'tradycyjny' tzn.

Poważna modyfikacja modułu

Obecna implementacja chatu przesyła żądania do pliku shout.php. Niestety wiąże się to z poważnymi niedogodnościami, wśród których najpoważniejszą wadą jest uruchamianie kodu spoza środowiska Drupala. Takie działanie powoduje m. in. potrzebę otwierania nowego połączenia do bazy danych.

Zapis śladu gps do pliku

Zapis w formacie gpx.

Nowy szablon

Przydałby się nowy szablon dla devrise.com. :D