Użytkownicy online

Utworzyć bazę użytkowników online. Lista może wyświetlać poniżej lub powyżej okna chatu.

Funkcja indeksująca

Funkcjonalność ma na celu umożliwienie skanowania/indeksowania plików w podanej ścieżce/katalogu/dysku. Wywoływana z menu i/lub toolbara. Po wybraniu powinno otworzyć się nowe okno (widok) w którym znajdą się nazwy zindeksowanych plików po zakończeniu skanowania. Odpowiedni przycisk na Coolbarze otwiera okno wyboru katalogu.

Konfiguracja modułu

Dodać funkcjonalność konfiguracji z poziomu administratora Drupala. Niektóre zmienne możliwe do konfiguracji w module to np.: czas kolejnych requestów, nazwa pliku archiwalnych wiadomości, max liczba wpisów (linii) w oknie chatu itp.

Arkusz stylów

Stworzyć arkusz stylów CSS dla modułu. Przerobić wszystkie generowane znaczniki przez skrypty (i nie tylko) tak aby korzystały z klas stylów itd.

Przewijanie tekstu

Poprawić przewijanie tekstu w oknie po przyjściu wiadomości.

"Protokół" wymiany danych

Wymiana danych pomiędzy przeglądarką a serwerem powinna odbywać się za pomocą stringów json lub xmla. Przeglądarka synchronicznie zgłasza "potrzebę" odczytania aktualnego stanu chatu. Serwer generuje odpowiedź i wysyła do przeglądarki. Skrypt po stronie klienta interpretuje dane i "przerabia" na html.

Zapisywanie lini w pliku txt

Funkcjonalność zapisywania kolejnych przychodzących linii w pliku shout.php do pliku txt znajdującym się w tym samym katalogu (lub podkatalogu). Maksymalna liczba w pliku to powiedzmy 20. Gdy przychodzą kolejne "linie" to najstarszy wpis w pliku jest kasowany i nowa linia jest doklejana na końcu pliku.