Wpisy dotyczące działania, wykorzystania, używania i konfiguracji różnych programów komputerowych.

Apache w Windows 7

Ponieważ Windows 7 uruchamia na porcie 80 jakiś proces systemowy aby uruchomić serwer Apache na tym porcie należy dodać do rejestru systemowego pewien wpis:

  • Klucz: HKEY_LOCAL_MACHNE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\HTTP
  • Dodać wartość typu DWORD o nazwie NoRun
  • Ustawić NoRun na liczbę 1
  • Zresetować komputer

Reset Gimp-a

Aby zresetować ustawienia Gimp-a tzn. przywrócić "ustawienia fabryczne" w Windowsie należy usunąć katalog Gimp z ustawień systemowych: Documents and Settings\nazwa_użytkownika\.gimp-2.6 (dla wersji 2.6). Po ponownym uruchomieniu programu zostaną załadowane ustawienia domyślne.