Wszystko dotyczące budownictwa i projektowania budynków.

Metoda różnic skończonych (MRS) - przegląd

Metoda różnic skonczonych (MRS) może zostać użyta do rozwiązywania równań różniczkowych. W dość prosty sposób można ją zaimplementować w postaci algorytmu komputerowego. Niemniej wypadałoby najpierw poznać trochę zawiłości teoretycznych.
Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą MRS polega w gruncie rzeczy na "cofnięciu się" do definicji pochodnej w punkcie (dla przypomnienia ):

Geometria dachów

Aplet poniższy rysuje rzut poziomy dachu przy założeniu jednakowego nachylenia każdej połaci dachowej (kąt nie jest ważny). Inspiracją dla mnie do napisania go były zajęcia z geometrii wykreślnej na wydziale budownictwa. Jest to wersja prototypowa i obarczona kilkoma błędami/ograniczeniami: