Segmenty mieszczące się w szeroko pojętej tematyce programowania komputerów, urządzeń mobilnych i pralki automatycznej ;).

Jak znaleźć Badi dla transakcji

Moduł funkcyjny: SXV_GET_CLIF_BY_NAME + breakpoint
Parametr "name" - nazwa badi,
parametr "clif" - implementacja

Metoda różnic skończonych (MRS) - przegląd

Metoda różnic skonczonych (MRS) może zostać użyta do rozwiązywania równań różniczkowych. W dość prosty sposób można ją zaimplementować w postaci algorytmu komputerowego. Niemniej wypadałoby najpierw poznać trochę zawiłości teoretycznych.
Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą MRS polega w gruncie rzeczy na "cofnięciu się" do definicji pochodnej w punkcie (dla przypomnienia ):

Applicast Widget - Sony Bravia

Dzisiaj w poradniku z cyklu "notatnik programisty" zajmę się zagadnieniem widgetów dla telewizorów, w tym konkretnym przypadku dla odbiorników Sony Bravia. Widgety w wydaniu Sony to pałętające się z boku ekranu niewielkie ramki wyświetlające przeróżne informacje, najczęściej pobierane z sieci. Napisanie we własnym zakresie takiej "zabawki" nie jest skomplikowanym procesem.

Geometria dachów

Aplet poniższy rysuje rzut poziomy dachu przy założeniu jednakowego nachylenia każdej połaci dachowej (kąt nie jest ważny). Inspiracją dla mnie do napisania go były zajęcia z geometrii wykreślnej na wydziale budownictwa. Jest to wersja prototypowa i obarczona kilkoma błędami/ograniczeniami:

Lista urządzeń w JMF

Java Media Framework dostarcza szereg funkcji do pobrania aktywnych urządzeń przetwarzania video i audio w systemie. Standardowym podejściem do tego zadania jest wywołanie metody z klasy CaptureDeviceManager:

Vector devList = CaptureDeviceManager.getDeviceList(null);

Kompliowanie plików dla JNI

JNI (Java Native Interface) umożliwia wywoływanie procedur znajdujących się w zewnętrznych bibliotekach (dll, so) i napisanych w innych językach programowania (C, C++).
Aby wykonać metodę znajdującą się w zew. bibliotece musi ona być zadeklarowana jako natywna w danej klasie np.:
private native void metoda();
Funkcję taką wywołujemy tak samo jak zwykłą metodę javową.

Niedziałające narzędzia w VS 2008

Jeżeli nie można wybrać narzędzi (wyszarzone) w Visual Studio 2008 należy odinstalować wszelkie wersje express. Usunąć z katalogu Documents and Settings\\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\ Microsoft\Visual Studio\9.0 wszystkie pliki typu *.tbd oraz dane dotyczące edycji express (w tym samym podkatalogu).