Wszystkie terminy nieprzyporządkowane do konkretnej kategorii.

napieraj_logo

napieraj_logo

Pierwszy raz

To jest pierwszy wpis w moim blogu. Od razu muszę dodać, że w pierwszym blogu jaki mam zaszczyt/przyjemność (niepotrzebne skreślić) pisać. Niektórzy w swoich dziennikach opisują swoje problemy życiowe, inni próbują udowodnić jakieś tezy (np. że białe nie jest białe).